Инженерен офис за строителни стоманени конструкции

нашите проекти
ПМ Инженеринг - Начало

ПМ Инженеринг ЕООД

Ние сме голям проектантски офис за стоманени конструкции със седалище в България и работим предимно по проекти възложени от западноевропейски предприятия.

Офисът е създаден от необходимостта да се реализират изгодно големи или успоредно много на брой малки проекти.

Нашият офис съществува от 1999 г. и е регистриран през Юли 2000 г. търговския регистър на гр. София като фирма с немско ръководство занимаваща се с детайлно проектиране на стоманени конструкции.

Нашият офис е основан от бивши служители на проектантската фирма "КНИПИ Металпроект АД" София и на други 2 проектантски фирми.

Ние работим по архитектурни чертежи, предварителни проекти, съответно чертежи на оборудване и техника.

Заради нашата интернационална дейност, можем да реализираме проектите си на различни езици. Използваните от нас езици са немски, английски, български и руски.

Нашата дейност е изготвянето на:

 • статически модели (само частични, поради отдалечеността ни от възложителите)
 • статически изчисления на възли
 • триизмерен детайлен модел на носещата конструкция на база на който се извлича следната документация:
  • обзорни планове (чертежи с различни погледи и разрези)
  • работни/производствени чертежи
  • монтажно-позиционни планове
  • набор от файлове необходими за поръчка на материали и за производство на конструктивни елементи

Нашата дейност е изготвянето на:

 • статически модели (само частични, поради отдалечеността ни от възложителите)
 • статически изчисления на възли
 • триизмерен детайлен модел на носещата конструкция на база на който се извлича следната документация:
  • обзорни планове (чертежи с различни погледи и разрези)
  • работни/производствени чертежи
  • монтажно-позиционни планове
  • набор от файлове необходими за поръчка на материали и за производство на конструктивни елементи

Copyright © 2019 ПМ Инженеринг ЕООД