Инженерен офис за строителни стоманени конструкции

нашите проекти
ПМ Инженеринг - Офис

Офис

Ние изготвяме проектната документация и набора от файлове при спазване на вътрешни предписания и съгласно най-новите норми.

Тъй като разполагаме с различен лицензиран софтуер, както и с разработени от нас програми, можем:

  • да изготвяме спецификации на елементи, болтове и материали съгласно индивидуалните потребности на възложителя
  • да прехвърляме информацията от разработения статически модел в програмата ни за триизмерно детайлно моделиране
  • да предоставяме NC-файлове за металообработващите машини в производствените цехове

Софтуер

  • 3D-моделиране с Tekla Structures и AdvanceSteel
  • AutoCAD, SMath Studio, RSTAB, OpenOffice

Международна застраховка за професионална отговорност в HDI-Gerling (Германия)

Сумите на покритие на застраховката за професионална отговорност в зависимост от застрахователното събитие

  • При пострадали лица в евро 2.000.000,00
  • При материални и имуществени щети в евро 2.000.000,00

Общата стойност на всички застрахователни случаи на една застрахователна година възлиза на трикратно сумите на покритие.

Данни на фирмата

ПМ Инженеринг ЕООД
бул Ген. М. Скобелев 62 А
1606 София - България

ЕИК: 130322175
Идент. № по ДДС: BG130322175
МОЛ: Петер Мьовс

Сметка в евро:
IBAN: BG80UNCR76301222599798
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Офис сградата на ПМ Инженеринг

ПМ Инженеринг - Офис сграда

Площ: 960 кв.м.

Офис сградата на ПМ Инженеринг

ПМ Инженеринг - Офис сграда

Площ: 960 кв.м.


Copyright © 2019 ПМ Инженеринг ЕООД